logo

Privacy Statement

DUOC hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze website tegen onnodig of ongeoorloofd gebruik en hanteert daarom het hieronder weergegeven privacybeleid.

Registratie van persoonsgegevens

Indien u via deze website brochures en/of overige informatie aanvraagt, zullen wij naar uw naam, telefoonnummer, emailadres en eventuele aanvullende gegevens vragen. De persoonsgegevens worden vastgelegd en gebruikt voor de verzending van de aanvraagde brochures en/of overige informatie. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Registratie van overige gegevens

Op deze website kunnen alle functies anoniem worden gebruikt, oftewel zonder dat persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website worden vastgelegd. Slechts in die gevallen, waarin de bezoeker van deze website wordt verzocht om bepaalde gegevens te verstrekken, vindt vastlegging van de verstrekte gegevens plaats, zoals hierboven beschreven.

Daarnaast kan vastlegging van bezoek- en verkeersgegevens plaatsvinden, waaronder begrepen uw IP-adres en domeinnaam, het type verbinding, de browser waarvan de bezoeker gebruik maakt, het besturingsprogramma van de computer van waaruit deze website bezocht wordt en de pagina's van deze website die bezocht worden. Deze gegevens zijn eigendom van DUOC en worden door DUOC uitsluitend verzameld en gebruikt om de inhoud van deze website optimaal te kunnen afstemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Ook deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Gebruik van cookies

Dakkon maakt bij het verstrekken van informatie door middel van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker van deze website wordt opgeslagen. Het dient ertoe deze computer met het oog op een (eventueel) volgend bezoek van deze website direct te kunnen herkennen en daardoor de toegang tot deze website te vergemakkelijken. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Links naar websites van derden en gebruik van cookies door derden

Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door DUOC gecontroleerd, gemaakt of onderhouden worden. DUOC is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid met betrekking tot websites van derden, alsmede het gebruik van cookies door deze derden. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor de inhoud en/of toepassing van registratie van persoonsgegevens en/of overige gegevens op deze websites.

Wijziging

DUOC behoudt zich alle rechten voor tot wijziging van haar privacy-beleid met betrekking tot deze website.