logo

Wat kan DUOC voor u betekenen?

Een complete boekhouding voeren inclusief jaarrekening, of eens per kwartaal een managementrapportage of ondersteuning bij de belastingen, u bepaalt welke diensten u graag wilt. Ook starters helpen wij graag direct in het zadel. Onze filosofie is dat wij op een persoonlijke, doch professionele manier met klanten omgaan en ondersteuning op maat leveren.

De unieke combinatie van ons administratie- en adviesbureau, waarbij wij werken als adviseur en uitvoerder, is voor u aantrekkelijk. U krijgt bij ons direct te maken met een ervaren professional die u ondersteunt zoals u dat wenst.

Het voeren van de financiële administratie

DUOC kan u veel werk uit handen nemen. Denk hierbij aan het voeren van uw administratie, het verzorgen van de facturering, het beheren van uw debiteuren, het doen van aangiften en contacten met de accountant, Kamer van Koophandel en Belastingdienst. Wij helpen u graag.

Het opzetten van managementrapportage

Als ondernemer wilt u grip hebben en houden op uw onderneming. Dit is mogelijk door op meerdere momenten in het jaar te weten hoe uw onderneming ervoor staat. Wij kunnen u voorzien van deze informatie. Dit doen wij door het combineren van een duidelijke tussentijdse rapportage met een heldere analyse van de cijfers en een overzichtelijke toelichting.

Te denken valt aan een vergelijking van de werkelijke cijfers met de begroting en het beoordelen van de behaalde marges, voorraadontwikkeling, debiteurenverloop, kasstroomontwikkeling en andere onderwerpen die aansluiten aan bij uw informatiebehoefte.

Deze informatie laat u niet alleen zien hoe uw onderneming ervoor staat, maar kunt u tevens gebruiken als sturingsinformatie. Zodoende kunt u goed onderbouwde beslissingen nemen.

Het samenstellen van de jaarrekening

Wij kunnen voor u de jaarrekening samenstellen. Deze bestaat uit de balans en winst- en verliesrekening, waarderingsgrondslagen en een toelichting op de balans en winst- en verliesrekening. De jaarrekening kan, op uw verzoek, worden uitgebreid met onder meer een kasstroomoverzicht, kengetallen, een vaste activa overzicht en een analyse van de behaalde resultaten. Indien wij de jaarrekening voor uw B.V. samenstellen dan kunnen wij zorgen dat de jaarrekening in een verkorte vorm wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zodat u aan uw wettelijke verplichting heeft voldaan.

Indien u een accountantscontrole of samenstelverklaring bij de jaarrekening wenst, kunnen wij de jaarrekening voor u verzorgen in samenwerking met uw eigen accountant, of met één van de accountantskantoren waarmee wij samenwerken. Door onze samenwerkingsverbanden kan dit tegen zeer concurrerende tarieven.

Belastingaangiften en fiscaal advies

De belastingregels zijn continu aan wijzigingen onderhevig. Wellicht ziet u soms door de bomen het bos niet meer en blijven sommige fiscale voordelen hierdoor onbenut. Wij houden de laatste ontwikkelingen nauwkeurig bij en middels ons fiscaal advies wijzen we u op alle mogelijke fiscale voordelen. Zo maken we het voor u niet alleen makkelijker, maar ook leuker!

Uiteraard kunnen wij ook de volgende belastingaangiften voor u verzorgen:
- Omzetbelasting;
- Loonbelasting;
- Vennootschapsbelasting;
- Inkomstenbelasting (ondernemers en particulieren);
- Dividendbelasting.

Ondersteuning voor startende ondernemers

Wanneer u een onderneming start, komt er veel op u af. Een stukje ondersteuning is dan wel zo fijn. Wij kunnen u helpen bij diverse zaken zoals het opstellen van:
- Een ondernemingsplan;
- een liquiditeitsprognose;
- een exploitatiebegroting;
- een VAR aanvraag.

U kunt ook de financiële administratie door ons laten verzorgen. Indien u hiervoor kiest, zullen wij uw administratie inrichten en bijhouden via Exact Online. Dit maakt het voor u mogelijk om op elk moment uw administratie in te zien.

Uiteraard kunt u uw financiële administratie ook zelf voeren. Wij kunnen u dan eenmalig helpen de boekhouding zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat u met zo min mogelijk inspanning uw administratie kunt bijhouden.

Tijdelijke ondersteuning bij onderbezetting

Uw organisatie kan om verschillende redenen behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning op financieel gebied. Bijvoorbeeld in geval van ziekte van één van uw medewerkers of omdat een vacature niet direct kan worden opgevuld. Ook bij het wegwerken van achterstanden is een helpende hand vaak een uitkomst.

Wij kunnen er door onze zelfstandige aanpak voor zorgen dat uw financiële administratie weer op rolletjes loopt. Naast onze uitvoerende taak zullen wij u, indien u dit wenst, knelpunten benoemen en aanbevelingen aandragen.

Professionaliseren van financiële processen

Wanneer uw organisatie groeiende is en u de behoefte heeft om (financiële) processen binnen uw organisatie te professionaliseren, dan kunnen wij u adviseren op het gebied van administratieve organisatie (AO), de planning & control (P&C) cyclus, automatisering en management. Wij merken bij onze cliënten dat er vaak een hoop tijd bespaard kan worden door de (financiële) processen goed en efficiënt in te richten. Wij kunnen deze processen voor u analyseren, beschrijven, aanbevelingen doen en u tevens begeleiden bij de implementatie.

Overige diensten

Diensten non-profit organisatie
Indien u een non-profit organisatie heeft, dan heeft u behoefte aan specifieke ondersteuning. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in de non-profit sector. Om u zo goed mogelijk bij te staan, kunnen wij u helpen met verschillende financiële zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van subsidies, het opstellen van subsidiebegroting en het inrichten van uw administratie op dusdanige wijze dat u aan subsidievoorwaarden kunt voldoen. Tevens kunnen wij uw organisatie begeleiden in een transitie van de waarderingsgrondslagen, zoals de invoering van RJ 640.

Samenwerkingsverband met deskundigen op andere gebieden
DUOC werkt samen met een aantal gerenommeerde bedrijven op het gebied van onder meer accountancy, verzekeringen, incasso, juridische zaken, ICT, facilitair beheer, gebouwenbeheer en communicatie en is hierdoor in staat om, indien dit voor uw bedrijf noodzakelijk is, direct specialisten te raadplegen en deze voor u in te zetten. Door onze samenwerkingsverbanden kan dit tegen zeer concurrerende tarieven. U heeft hierdoor altijd uiteenlopende specialisten tot uw beschikking.