logo

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd om belangstellenden algemene informatie te verstrekken en kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen. De inhoud van deze website richt zich niet op gebruik door bezoekers uit een ander land dan Nederland.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie, waardoor Dakkon niet kan garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie en/of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Dakkon gecontroleerd, gemaakt of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DUOC.